HEDDAS ÆRESPRIS 2014

Wow ! we got a Hedda! 

 

Komiteens begrunnelse:

Heddas ærespris tildeles i år et kunstnerskap som siden oppstarten på 1980-tallet har bidratt sterkt til å internasjonalisere norsk teater. Først ved å hente inn impulser fra europeisk kunst-teater, og siden ved å sette en ny standard for dette teatret i Europa, USA og Asia.

Overalt hvor de har reist har de satt dype spor, og spor av disse reisene er alltid med tilbake inn i produksjonene. Med et uttrykk som er like dypt forankret i musikk og billedkunst som i teater har de bygd broer mellom kunstformer, mellom steder og generasjoner – og det er ikke tilfeldig at deres neste produksjon har fått navnet «broen over gjørme». Vanskelig å kategorisere, men lett å kjenne igjen.

Unikt i sin egen form, men umiskjennelig som teater. Umiskjennelig som Verdensteatret.

 

http://www.heddaprisen.no/pub/heddaprisen/main/?aid=1266#ærespris